Privacy verklaring

Privacy Verklaring
Gegenereerd via veiliginternetten.nl

Over Onderwijswijven
Onderwijswijven (onder beheer van Karin Winters) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens zijn te vinden op https://karinwinters.nl/contact

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Onderwijswijven verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Wel willen we bij reacties graag dat je een emailadres en je naam achterlaat. Dit om onnodig veel spam te voorkomen. Deze gegevens worden verder niet gebruikt.
Ook gebruik ik geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die dit weblog verwerkt.
Dit weblog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ikben@karinwinters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dit weblog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van een eventuele nieuwsbrief
– Meldingen (via mail) als er nieuwe blogposts verschijnen

De bloggers op deze website hebben geen toegang tot de gegevens en publiceren enkel eigen blogposts als auteur via de wordpress login.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Onderwijswijven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat is in dit geval zolang jij aangemeld hebt om nieuws te ontvangen. Je kunt je uitschrijven via het ontvangen mailbericht,

Delen van persoonsgegevens met derden
Onderwijswijven verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die dit weblog gebruikt.

Onderwijswijven gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Ook gebruikt deze site analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Onderwijswijven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ikben@karinwinters.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
KarinBlogt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe dit weblog jouw persoonsgegevens beveiligt.
Onderwijswijven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ikben@karinwinters.nl