Passie voor het Onderwijs

Deze week heb ik weer een mooi staaltje van hoe het niet moet meegemaakt.

Twee studenten van een niet nader te noemen ROC hebben stage gelopen op hun eigen school. En horen dus vlak vóór de vakantie dat hun stage onvoldoende is en dat ze dus niet door kunnen naar het vierde jaar.
Zoals ik het kan zien (ik weet niet of ik alle gegevens heb) heeft één van de studenten in april j.l. een beoordeling gehad en daarna niets meer. Tot deze week het oordeel onvoldoende kwam. Op het beoordelingsformulier van april stond één zin, die ik, de moeder van de student en de student zelf niet konden lezen. Ik kon er absoluut geen chocolade van maken. Van leerdoelen en adviezen kon dus al helemaal geen sprake zijn.
Hoe kan het toch dat een stage op je eigen school op die manier afloopt? Je bent toch in een ultieme onderwijssituatie en je zou daar toch wat moeten leren. Je coaches en leraren zijn toch in de buurt? Dan verwacht je toch dat je begeleiding krijgt en dat men je helpt om je (leer)doel te verwezenlijken? Ik verbaas me nog elke dag over de praktijken in het onderwijs…..

Toch zijn er ook hele mooie zaken te melden, gelukkig!
Ik heb zes weken lessen mogen verzorgen aan eerstejaars HBO ICT studenten en dan met name het vak onderzoeksvaardigheden. De studenten hadden hier niet veel mee, veel theorie en saai. Als eindopdracht moesten ze een onderzoeksrapport schrijven over een casus. Deze casus ging over real life soaps zoals Utopia. Ik was zeer blij verrast met de kwaliteit van de onderzoeken en de onderzoeksrapporten. Er zat zelfs een groepje bij dat een 10 scoorde. Dat geeft dan weer erg veel voldoening en daar doe je het toch voor.

In een ander project heb ik de Onderwijs- en examenregelingen (OER) van diverse opleidingen mogen aanschouwen. Velen daarvan zijn prima in orde en studenten kunnen dan ook goed terugvinden wat van hen verwacht wordt en wat zij van hun opleiding mogen verwachten. Enkele OER’s echter zijn echt onder de maat. Men beseft blijkbaar niet dat dit rechtsgeldige documenten zijn waaraan studenten rechten kunnen ontlenen. Je moet van goede huize komen om informatie te vinden en de teksten zijn vaak zo doorwrocht dat je je afvraagt waar het over gaat.
Als je van je studenten verwacht dat ze goed werk afleveren dan moet je als opleiding zeker het goede voorbeeld geven. Zo moeilijk is dat toch niet!

Al met al weer een zeer leerzame week achter de rug met veel ups en downs maar wel nog altijd met passie en liefde voor het onderwijs!

Auteur: Miriam Goes-Daniels

Onderwijswijf sinds 1980 Allerlei omzwervingen binnen het beroepsonderwijs en daarna de wetenschappelijke wereld gemaakt. op 11-11-2011 gepromoveerd bij de Open Universiteit. Nu zelfstandig onderwijswetenschapper met een open oog voor de praktijk. Onderwijskundig onderzoek moet ten dienste staan van de praktijk