Open brief….laat gerust een reactie achter!

Onderstaande stuk is een samenwerking tussen Jet Houwers en Rhea Flohr. Ze hebben dit geformuleerd naar aanleiding van het bezoek aan #BETT2016 en vragen zich af…..hoe nu verder….denk je mee?

Beste lezer,

Op 20 en 21 januari 2016 vertrokken landelijk geïnteresseerde docenten uit het PO/VO/MBO/HBO naar London, UK, waar de grootste onderwijs-technologische beurs plaatsvond BETT genaamd.

We reisden samen af met een groep van 20 Nederlandse docenten (maar er waren er veel en veel meer!) al dan niet met vooraf opgestelde doelen.

De beurs, BETT, is groot en er is voor ieder wat wils. Veel docenten hebben ondertussen al een aantal jaren ervaring met het experimenten met technologie in onderwijs.

De meer gevorderde ‘early-adapter’ past zo langzamerhand de stelling toe ‘Eerst het onderwijsdoel en daarna volgt de tool”.

We willen even bewust stilstaan bij deze ondertussen ‘gevorderde’ experimenteerder.

Het is deze docent die zich ongeveer vanaf 2008 aansluit bij verschillende landelijke groepen in het kader van kennisdeling zoals de Teachmeets georganiseerd door Fons van den Berg in bijzijn van oa Wilfred Rubens, The Crowd met o.a. Michel van Ast, Frans Droog en velen anderen, Leraren met Lef met Ralph Hillenbrand, de Edubloggers zoals Willem Karssenberg, Karin Winters en velen anderen, de cursussen van Kennisnet, het Nationaal Congres Social Media (NCOSM) georganiseerd door Like to Share’s Dieter Möckelmann en Hans Hoornstra . Een stabiele social media groep. Een ‘kom in actie groep’, ‘doe-groep’, ‘lef’ en ‘experimenteer-groep’. Een groep die zorgt voor deskundigheidsbevordering, bijscholing, kennisdeling en co-creatie. Een groep die steeds groter wordt. Tot bovenstaande groep behoort onder andere Rhea Flohr.

Er is ook een groep docenten die op een andere manier experimenteert en kennis vergaart namelijk door het lezen van wetenschappelijke publicaties over de toepassing van technologie en onderwijs. En vervolgens bekijkt  hoe het gedachtegoed van Gert Biësta over de balans van de drie dimensies (kwalificeren, subjectivering en socialisering), en het werk van Michael Fullan over de omarming van technologie, pedagogiek en veranderkunde, het beste toegepast kunnen worden in de dagelijkse onderwijspraktijk. Maar er dan achter komt door masteronderzoek te doen dat het zo niet werkt. Wil je namelijk een echte verandering met de integratie van technologie in je onderwijs dan gaat dit gepaard met een onderwijsvisie, een programma van eisen wat gedragen wordt door docenten, een handelingsprotocol wat gedragen wordt door docenten, scholing met, voor en door docenten, een transformationeel leiderschap vanuit management en directie, ondersteuning in tijd, geld en scholing. Als er ruimte en tijd gecreëerd wordt dan ontstaat er zelfvertrouwen en dat stimuleert kennisdeling. Juist de docent, die altijd een cruciale rol blijft spelen in het maken, uitvoeren en evalueren van het onderwijs wil, net als zijn doelgroep, ook aangemoedigt, gemotiveerd, gecoacht en gestimuleerd worden bij het gebruik van technologie. Tot deze groep behoort onder andere Jet Houwers.

Er is ook een groep docenten die de combinatie van technologie en onderwijs niet voor te stellen vind of gewoon niet nodig vind. Ook die collega’s kennen Rhea en Jet.

Hoe dan ook is de boodschap van Rhea en Jet dat al deze groepen docenten aandacht verdienen. Aandacht, ruimte en tijd om gezamenlijk met docentcollega’s, te werken aan het vraagstuk hoe technologie en onderwijs op de ‘beste’ wijze, toegepast kan worden. De aandacht en tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden over technologie in het onderwijs. De do’s en de don’t’s doorspreken. Samen een onderwijsvisie ontwikkelen. Met elkaar als docententeam. De voor- en nadelen doornemen. Angsten en tekortkomingen visualiseren. Een protocol ontwikkelen. Waarom? Omdat technologie nu eenmaal bestaat. En niet meer weg gaat. En het ondersteunend kan zijn aan onderwijs. En het hóe dat bepaald iedereen dan zelf, afgestemd op de gezamenlijk opgestelde pedagogische en didactische onderwijsvisie.

We hebben echter de indruk dat het zo nog niet altijd werkt. We weten dat onderwijsprocessen langzaam verlopen. Dat de waan van alledag ons opvreet en we aan zoveel andere zaken ‘ook allemaal’ aandacht moeten besteden. Dat wat je dan nog niet goed kent, dan tot het laatste uitgesteld wordt. Allemaal waar, en toch willen we benadrukken dat als de technologie ons ondersteunt we ergens ook weer tijd vrij krijgen om meer met elkaar in gesprek te gaan, af te stemmen en in verbinding te komen. Wij denken dat we als docenten beter gebruik kunnen maken van de early-adaptors door hen als experts uitnodigen en ervaringen uitwisselen. We merken dat ‘early-adaptors’ dus in de startblokken staan om hun expertise en opgedane ervaring op velerlei gebied te delen.

Maar wat docenten nodig hebben, om onderwijs samen maken, is tijd.

We willen over dit onderwerp graag jouw behoefte peilen, want wat zou jij nou willen of wat heb je nodig;

  1. een overzichtelijk netwerk dat bestaat uit allerlei verschillende docenten met verschillende achtergronden, ervaringen en met verschillende expertises waaruit je kan putten, ter verrijking en ten behoeve van technologie en onderwijs. Zoals The Crowd
  2. of een groep op LinkedIn met voorbeelden, modellen en voorbeeld lessen of aanpak
  3. een hashtag waarmee we ons op twitter kunnen verenigen
  4. misschien is bovenstaande er al en weten wij de weg ernaartoe niet….
  5. anders namelijk……..

Laat het ons weten in een reactie hieronder, via Twitter of zoek ons op op LinkedIn. Laten we delen want dát levert winst op!

Rhea Flohr, OICT-er,Docent  rheaflohr.weebly.com @RheaFlohr

Jet Houwers, hogeschooldocent, Hogeschool Rotterdam,

https://jethouwers.wordpress.com, @jethouwers

 

Eén gedachte over “Open brief….laat gerust een reactie achter!”

  1. Wat mij opvalt (en wat ook breed in de media wordt uitgemeten) is de negatieve kanten van technologisering van het onderwijs. Als een MBO in pakweg Hoorn gloednieuwe schermen aanschaft voor een leslokaal, gaat het ook direct over verminderde socialisering en kijkproblemen bij de leerlingen. Dus ik kan me zeker iets voorstellen bij de bezwaren van de docentengroep die je noemt.

Reacties zijn gesloten.