Jezelf evalueren? Geef jezelf een 8?

Een poosje geleden mocht ik meegenieten bij een van de teams van Stichting OOG. Ze doen mee met de pilot ‘flip de school’. Het doel is om zelf tot standaarden te komen om de eigen school mee te kunnen beoordelen. Het mooie van zo’n pilot is dat leerkrachten zelf nadenken over wat ze mooi of goed onderwijs vinden. In het gesprek bleek dat leerkrachten zich veel meer bewust waren geworden van hun eigen waarde. ‘Ik doe er echt toe als leerkracht!’

Nadenken over mooi onderwijs is wel heel spannend. Zoals een van de leerkrachten zo mooi zei: ‘Wat ik nu zeker weet is dat ik niets zeker weet. Dat wat ik vanzelfsprekend vind is voor mijn collega helemaal niet vanzelfsprekend. Sterker nog, het werkt zelfs niet in de klas bij mijn collega.’ Het is eigenlijk wel makkelijk als er een standaard van de inspectie is, dan weet je tenminste of je er wel of niet aan voldoet. Het team is nu op zoek naar een standaard, maar merken ook dat het nog niet zo gemakkelijk is.

Bij doelen en standaarden gaat het natuurlijk niet om het platte ‘meten is weten’, maar veel meer om ‘doe meer met ongeveer’. Het meten en analyseren van cito-scores zegt bijvoorbeeld alleen iets over de output, maar niets over het proces van leren. Hoe kom je eigenlijk tot doelen en standaarden. Je kan jezelf vergelijken met anderen. Zijn er scholen in de omgeving met een hoge ervaren kwaliteit? Wat doen zij anders? Welke standaard kan je daar uit destilleren?

Een andere manier van het komen tot een standaard is het vragen om feedback van anderen. Wat vinden anderen goed gaan? Wat vinden anderen dat beter kan? Door deze vragen te stellen krijg je als team ook elementen voor doelen en standaarden aangeleverd. Een van de partijen die veel scholen ziet en feedback kan geven is de inspectie. Andere partijen zijn ouders, leerlingen, collega scholen, kinderopvang organisaties en voortgezet onderwijs.

Uiteraard levert ook de professionele dialoog binnen je team doelen en standaarden op. Het voeren van de professionele dialoog over onderwijs en kwaliteit van onderwijs zorgt voor een gezamenlijke taal en gezamenlijk beeld over goed en mooi onderwijs. Door de dialoog te voeren met ruimte voor opvattingen van de ander, door bij elkaar te kijken, door ruimte te nemen voor het benoemen van lastige en pijnlijke zaken zal je als team komen tot een eigen standaard. En die is natuurlijk veel waardevoller dan de standaard van een ander!

Ik hoop dat er vele teams op zoek gaan! En dat ze het daarna ook aandurven om zich zelf te beoordelen op basis van deze standaard. Wie durft zichzelf een 8 te geven? En wie kan dan ook uitleggen waarom het een 8 is en geen 7?