Ik zie, ik zie…wat jij niet ziet! #passendonderwijs

Wanneer we om ons heen kijken zien we allemaal iets anders. We hebben onze eigen werkelijkheid. We passen de wereld om ons heen bij de kennis en kunde die we hebben. Spreekwoordelijk zeggen we wel eens: “Als je alleen een hamer hebt lijkt alles een spijker.” Het filmpje van Sil is een mooi voorbeeld van manieren van naar Passend Onderwijs kijken. Dit is Sil! Het maakt nogal uit met welke bril en met welk perspectief je naar Sil kijkt. Dat maakt uit voor jezelf, maar zeker ook voor Sil en de mogelijkheden die Sil krijgt om zich te ontwikkelen.

Op scholen besteden we veel  aandacht aan onderwijs resultaten, dat maakt  we snel de focus leggen op wat niet goed gaat, op wat beter kan en op wat niet volgens de norm is. Jammer, want mensen groeien over het algemeen veel meer als ze te horen krijgen waar ze wel goed in zijn. Als ze de kans krijgen om hun talenten in te zetten. Voor leren en ontwikkeling heb je motivatie nodig: “Je kunt paard wel naar water brengen, maar je kunt het niet verplichten te drinken”. Ik heb het wel eens met mijn jongste zoon over leren. Als ik vraag: Hoe heb je dat geleerd? Zegt hij…nou…gewoon…van mezelf.

Naast de aandacht voor onderwijs resultaten hebben we in de afgelopen jaren ook heel veel aandacht gegeven aan diagnoses. Uitzoeken wat een kind heeft: dyslexie, ADHD, PDD-NOS of dyscalculie? Hiermee hebben we van heel veel kinderen verklaard dat ze ‘anders’ zijn, anders dan normaal. We hebben de drang om alles te verklaren en lijken ons soms te verschuilen achter deze verklaringen, volgens Ivo Mijland. Hij doet gek, want hij heeft ADHD. Labels horen niet aan een kind maar aan een koffer.

ik ben toch te gek

Een van de Loesje posters heeft het mooi omschreven: “Kinderen met ADHD hebben een serieus probleem, al hun leraren zijn saai”. Wat zou het mooi zijn om alle kinderen met hun talenten en hun tekortkomingen als kind dat zich kan ontwikkelen te zien. Wat zou het mooi zijn als je in de les zoveel mogelijk aandacht kan besteden aan wat kinderen goed kunnen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen, ook als leerkracht is het plezierig om je sterke kanten uit te bouwen. Dat gaat meestal een stuk gemakkelijker dan werken aan de zaken die je niet zo goed kunt.

Het is fijn om je eigen geluk in de hand te nemen, leer kinderen positief denken. Geef ze een positiever beeld van zichzelf en de wereld om hen heen. Iedereen kent het principe van de ‘self-fulfilling prophecy’, als je ergens in gelooft neemt de kans op succes toe. Andersom werkt het ook, als je ergens niet in gelooft neemt je motivatie af en daarmee ook de kans op succes. Geloof in jezelf en in de kinderen in de klas, dan gaan we van passend onderwijs een groot succes maken.