Einde van het (school)jaar

Zo, dat was al weer een tijd geleden. Een blog bijhouden is toch niet zo gemakkelijk als ik dacht.
Och, elke week een stukje schrijven, dat moet toch te doen zijn.
Nee dus, er zijn van die tijden dat het helemaal niet lukt. Te druk, geen inspiratie, ’s avonds te moe….. noem de redenen of zo u wilt de smoesjes maar op.

Maar dat ik het druk heb dat is wel waar. Vier projecten tegelijkertijd en ze moeten ook nog allemaal (op één na) afgerond zijn voor het einde van het schooljaar. Voor mensen die in het onderwijs werken is dat een bekend fenomeen.
Ik weet niet wat dat is maar in het onderwijs leeft men van september t/m juli en begint het jaar daarna weer even vrolijk van voren af aan. Het lijkt wel of alle opgedane kennis, producten, processen e.d. in de zes weken zomervakantie wegvloeien. Ik heb zelden meegemaakt dat een project doorliep na de vakantie. Nee, de oplevering moet in of vóór juli plaatsvinden want we weten niet of we volgend jaar nog geld hebben.

Als je het over duurzaamheid hebt dan is dit toch een voorbeeld van hoe het niet moet: Minister van Onderwijs, Jet Bussemaker Het zou goed zijn als het onderwijs nu eens echt opengezet wordt en kijkt naar hoe de rest van de maatschappij zich ontwikkelt. Door de crisis zie je dat er steeds meer mensen ontslagen zijn/worden en deze blijven veelal niet bij de pakken neerzitten maar beginnen al dan niet georganiseerd in coöperaties voor zichzelf. De ZZP’ers schieten de grond uit en wat doet men in het onderwijs? Vanaf komende september mogen er geen ZZP’ers meer worden ingehuurd: dit zou concurrentie voor de leraren zijn. Mij dunkt dat het voor studenten en leerlingen zeer interessant is om te zien hoe veel mensen met de crisis omgaan en toch hun brood verdienen zonder gebruik te maken van allerlei instanties zoals UWV e.a.
Zoals +Jaap Peters afgelopen vrijdag in Heerlen al aangaf zou het best zo kunnen zijn dat er over 20 jaar geen “baas” meer bestaat, vaste dienstverbanden zijn verdwenen en ieder werkt flexibel en in verschillende werkverbanden. Moet je onze studenten daar nu dan niet op voorbereiden? Ik zou het antwoord wel weten.

Nu wil ik het leven van een zzp’er echt niet verheerlijken, je hebt veel vrijheid dat is waar, maar je moet je net zo goed aan deadlines houden en of je volgend jaar of zelfs volgende maand nog opdrachten hebt is maar de vraag.
Maar wat mij vooral binnen het onderwijs opvalt is dat de tijd waarin je iets kunt doen zo ontzettend kort is. Ik heb hier al vaker over geblogd en het begint een stokpaardje te worden. Als leraren wat meer onderwijstijd zouden hebben dan zou de werkdruk veel lager komen te liggen. Wat mij betreft hoeven ze echt niet minder vakanties te hebben (al zou dat ook schelen denk ik) maar het mechanisme van één week voor de vakantie en één week er na geen afspraken meer plannen moet toch echt doorbroken worden. Er blijft dan zo weinig tijd over om met elkaar zaken aan te pakken dat er inderdaad weinig van de grond komt en weinig vernieuwd wordt.
Wat vernieuwen betreft: misschien moeten we daar ook eens even pas op de plaats maken en zorgen dat het onderwijs zoals het nu is (of zou moeten zijn) geconsolideerd wordt en leraren en studenten gewoon goed weten wat er van hen verwacht wordt.

Ik weet zeker dat mensen dan ook uitgerust op vakantie gaan, hun verworvenheden meenemen en daar volgend jaar mee verder willen. Pas dan is het onderwijs volwassen geworden.

Auteur: Miriam Goes-Daniels

Onderwijswijf sinds 1980 Allerlei omzwervingen binnen het beroepsonderwijs en daarna de wetenschappelijke wereld gemaakt. op 11-11-2011 gepromoveerd bij de Open Universiteit. Nu zelfstandig onderwijswetenschapper met een open oog voor de praktijk. Onderwijskundig onderzoek moet ten dienste staan van de praktijk