De strijd om de leerling

Het is vast een terugkerend feit, ik heb de demografische ontwikkelingen niet echt bij de hand. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat ik ook over een jaar of 10 het volgende opnieuw kan schrijven…

Dit willen we niet!
Dit willen we niet!

Muurtjes
Er zijn meer middelbare scholen dan er leerlingen zijn, in de regio waar ik werk tenminste. De middelbare scholen hebben in de afgelopen jaren allemaal hun gebouwen aangepast om vormen van nieuw leren mogelijk te maken. Muren zijn doorgebroken voor het werken met verschillende scenario’s en computers zijn aangeschaft om de leerling toegang te geven tot het wereldwijde web. Want kennis is niet belangrijk: als een leerling maar weet hoe hij iets moet zoeken en vinden. Nu zijn muurtjes weer teruggeplaatst en computers hebben plaats gemaakt voor draadloze internet verbindingen. Want leerlingen ‘bringen their own devices’ mee.

Loze ruimte
Sommige gebouwen zijn zoveel aangepast met het oog op een groter leerlingaantal, dat er nu erg veel ruimte over is. Teveel! En ruimte die leeg staat kost geld. Dus moeten er meer leerlingen komen. Een stroomstoring zorgt over 12 jaar wel voor meer brugklassers, op de korte termijn is iets anders nodig!

Zorg
De strijd om de leerling barst los, in volle hevigheid. Tenminste, in de regio waar ik werk. De nieuw te winnen leerling is namelijk de zorgleerling. Een leerling die meer zorg en ondersteuning nodig heeft dan de ‘gemiddelde’ leerling. In het kader van passend onderwijs stellen alle scholen een zorgprofiel op. Zodat de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband dekkend is voor alle leerlingen. Als een leerling zich aanmeldt, aantoonbaar extra zorg nodig heeft – en dus geld -, moet het overal terecht kunnen. Een school heeft immers zorgplicht! Hoe die extra zorg dan vorm krijgt, kan op alle scholen verschillen. Een dyslexieprotocol hoeft niet op iedere school hetzelfde te betekenen. RT (Remedial Teaching) is ook een breed in te vullen begrip. Of het allemaal klopt wat de school heeft geschreven in het zorgprofiel en of dat dan ook waargemaakt wordt, tja dat zullen we over een jaar of 10 wel horen. Als de praktijk weerbarstiger bleek te zijn dan de theorie.

Scholen, ga uit van de leerling! Niet van een gebouw dat vol moet!

6 gedachten over “De strijd om de leerling”

  1. Ik ben benieuwd in hoeverre leerlingen betrokken worden bij het bouwen van hun nieuwe school.

  2. Ik ben bang dat de leerling niet zo heel erg betrokken is bij het bouwen van een nieuwe school. Dat is een langdurig project, soms langer dan leerlingen op school zitten. Jammer eigenlijk, de eigen kijk van de leerlingen kan erg verhelderend zijn!

  3. Opdat het kind inderdaad uitgangspunt vormt van ons handelen en we tikkie vaker met de dag van over vijf jaar bezig durven zijn….

  4. Als onderwijskerel moet ik eerlijk toegeven. HELEMAAL MEE EENS!

    Het is tijd dat we gaan handelen ten gunste van de leerling en niet om geld te besparen. Veel docenten willen dit wel, nu de overheid nog….

Reacties zijn gesloten.