AMK-melding doen? No way!!

Marloes verhuist… Ze wordt aangemeld op een basisschool. De school neemt contact op met de school van herkomst, ook een reguliere basisschool en krijgt te horen dat Marloes extra ondersteuning nodig heeft en een arrangement heeft vanuit het SWV. De nieuwe school besluit Marloes niet direct in te schrijven maar een proefperiode te hanteren. (?) De proefperiode duurt twee dagen en daarna wordt besloten Marloes nog niet in te schrijven maar ook niet op school toe te laten en ze wordt een thuiszitter… Uiteraard is leerplicht van beide gemeentes op de hoogte gesteld. Marloes is ineens een casus geworden en wordt besproken in de CTO (Commissie Toelaatbaarheid Onderwijsvoorzieningen).
Deze commissie maakt zich zorgen over de huidige situatie en zal twee weken later opnieuw bijeenkomen om Marloes te bespreken en dan zijn de ouders ook uitgenodigd. Dan pas…. Dit betekent wel dat Marloes inmiddels drie weken thuiszit en dat terwijl ze al extra ondersteuning nodig heeft. De CTO heeft de school waar Marloes aangemeld is, verzocht contact op te nemen met de school waar ze ingeschreven staat om aan te geven dat een AMK-melding wenselijk is omdat ze op dit moment geen onderwijs ontvangt op een school…. Dat klopt maar niet door toedoen van haar ouders! Maar door het simpelweg weigeren van een kind dat zonder verhuizing gewoon op een reguliere basisschool had gezeten. AMK-melding doen? No way!!