Teddy

 

img_2557

Drie jaar geleden zag ik hem in een winkel liggen: Teddy van Mr. Bean.
Ik aarzelde geen moment. Ik kocht Teddy, pakte hem in en legde het als cadeautje op het bureau van mijn collega.

Als tussendoortje keek zij regelmatig met haar groep 5A naar Mr. Bean.

Vanaf de dag dat Teddy onderdeel uitmaakte van deze klas, heeft hij veel beleefd. Elk weekend mocht Teddy nl. logeren bij een van de kinderen. Zo vierde hij talloze kinderfeestjes, ging hij mee naar de schaatsbaan en zag hij zelfs Sinterklaas tijdens zijn intocht in Nijmegen.

Toen groep 5A overging naar groep 6A, ging mijn collega mee met de groep. En Teddy natuurlijk ook. Er volgde weer een jaar van leuke bezoekjes en logeerpartijen.

Aan het eind van dat schooljaar werd duidelijk dat mijn collega niet meeging naar groep 7A. “Wat zullen we doen met Teddy?” vroeg ze aan de kinderen.
“Zullen we hem teruggeven aan juffrouw Femke?” stelde een leerling voor. Misschien komen we in groep 8 wel bij haar in de klas en dan worden we herenigd.”

En zo geschiedde. Teddy kwam terug bij mij. Samen met mijn eigen knuffel beleefde Teddy in twee jaar mooie avonturen op de vakanties naar Amerika (zie foto’s  )

img_2558

Dit jaar ben ik de leerkracht van groep 8A. Ja, de groep van Teddy. Teddy heeft de eerste drie weken gezellig in het lokaal gezeten en alle lessen braaf gevolgd.

Niet één leerling vroeg uit zichzelf of Teddy een keer met hem/haar mee mocht naar huis.
Ik dacht: ‘Ach, de kinderen zijn natuurlijk een paar jaar ouder. De grap was leuk, maar nu is het er een beetje af.’
Toch vroeg ik na drie weken: ”Met wie mag Teddy dit weekend mee naar huis?”
En wat gebeurde er tot mijn verbazing? Meer dan 20 vingers schoten enthousiast de lucht in. We hebben geloot wie Teddy mee naar huis mocht nemen.

In de afgelopen weken heeft Teddy veel beleefd. Hij is o.a. naar een familiedag in Duitsland geweest én naar een bruiloft. Ook heeft hij veel nieuwe vrienden gemaakt 🙂

img_2559
Nu brengt Teddy de herfstvakantie in Spanje door. Deze foto kreeg ik afgelopen week 🙂

img_2560

 

Taalles wordt les Sociale Media en Mediawijsheid.

Afgelopen vrijdag kregen de kinderen tijdens de taalles de opdracht om een officiële brief te schrijven. Bijvoorbeeld naar een directeur, een voorzitter of een burgemeester.

Eén van mijn leerlingen schreef haar brief naar de voorzitter van de Marikenloop. Toen ze de brief aan mij liet lezen, vroeg ik haar of ze wist hoe de voorzitter heet. Dat wist ze niet, maar ze ging het op internet opzoeken. Het bleek om Ton van Lieshout te gaan.

“Zal ik eens kijken, of meneer van Lieshout ook op Twitter zit?” stelde ik voor. “Dan kunnen we jouw brief misschien wel aan hem sturen.”
Dat vond mijn leerlinge een goed idee. Toen we samen zochten op “Ton van Lieshout” bleken er meer dan 10 accounts met deze naam te zijn. Om ervoor te zorgen dat we de goede Ton hadden, moesten we dus enkele accounts openen.

“Ja!”, zei mijn leerlinge bij de tweede Ton. “Dat is de goede!” Zij zag het aan de foto en ik zag het ook, maar dan aan de profielbeschrijving.

“Dan kunnen we hem nu een bericht sturen”, zei ik. “Maar eerst wil ik dat je je ouders vraagt of we jouw voor- en achternaam mogen gebruiken. Die staan per slot van rekening in jouw brief.”
Mijn leerlinge dacht even na en stelde voor om de brief opnieuw te schrijven, zonder haar naam.
Uiteindelijk hebben we een andere oplossing bedacht: we hebben haar naam afgedekt met een gekleurd papiertje.

Nog geen uur na het verzenden van de tweet, kregen we al een reactie van Ton. We krijgen binnenkort antwoord op de vraag.

Volgende week mogen andere leerlingen hun officiële brief ook via mijn Twitter-account @FemkeBosmans sturen naar hun geadresseerden.

Eén jongen heeft zijn brief (in het Engels!) gericht aan Barack Obama. We zijn benieuwd of die net zo snel reageert als Ton van Lieshout.

Wordt vervolgd …

image

 

 

Nachtmerries aan het einde van een schoolvakantie.


Herken je dit als leerkracht?

Sinds 1997 werk ik in het onderwijs. De laatste 16 jaar sta ik fulltime voor groep 8. Ik sta zelfverzekerd voor en ín de klas, bereid me altijd heel goed voor en heb geen moeite met orde houden. En toch …

Aan het einde van elke vakantie heb ik er een: een nachtmerrie waarin álle kinderen (zelfs de braafste en meest stille leerlingen) onhandelbaar zijn. Tijdens mijn les gaan alle kinderen bovenop de tafels staan en gooien al hun boeken en schriften op de grond of richting mij. Daarbij roepen ze dan dingen zoals: “Wij doen niet meer mee!” “Nachtmerries aan het einde van een schoolvakantie.” verder lezen

Mobieltjes-dilemma

Er is veel over te doen. Mobieltjes in de klas: Ja of Nee? Michelle van Dijk pleit voor een smartphone-vrije school. Frans Droog reageert op Twitter met een link naar een blogpost uit 2014. Discussie is nog steeds actueel. Johannes Visser voerde een experiment uit in zijn klas: leerlingen leverde hun mobieltjes iedere dag in en hielden een dagboekje bij. Het was erg verhelderend om te lezen hoe de leerlingen hun lessen beleefd hebben. Ik vraag me af hoe de collega’s van Johannes het experiment en de verslaglegging daarvan hebben ervaren.

“Mobieltjes-dilemma” verder lezen

De maakbaarheid van een schoolleider

image

Ik heb idealen. Met die gedachte begon ik ruim 3 jaar geleden met mijn eerste baan als schoolleider. Ik was 5 jaar adjunct directeur geweest op een grote school en had er onwijs veel zin in. Juist leerlingen uit achterstandssituaties verdienen het beste onderwijs dat er is. Werk aan de winkel. Mijn voorganger had op deze plek de afgelopen 5 jaar stevig ingezet op een doorgaande herkenbare lijn binnen de school. Er was prachtig nieuw meubilair en een duidelijke leerlijn met 3 werkaanpakken te zien. “De maakbaarheid van een schoolleider” verder lezen

Jezelf evalueren? Geef jezelf een 8?

Een poosje geleden mocht ik meegenieten bij een van de teams van Stichting OOG. Ze doen mee met de pilot ‘flip de school’. Het doel is om zelf tot standaarden te komen om de eigen school mee te kunnen beoordelen. Het mooie van zo’n pilot is dat leerkrachten zelf nadenken over wat ze mooi of goed onderwijs vinden. In het gesprek bleek dat leerkrachten zich veel meer bewust waren geworden van hun eigen waarde. ‘Ik doe er echt toe als leerkracht!’ “Jezelf evalueren? Geef jezelf een 8?” verder lezen

De winkel van Sinkel

De afgelopen onderwijsdagen waren weer typerend. Onze leraren doen het niet goed. Ze onderschatten de leerlingen, passend onderwijs lukt ze niet en ze hebben ook nog steeds te maken met veel te veel werkdruk. Ik lees het allemaal en ik denk er het mijne steeds van. Is het nu echt allemaal zo vreselijk en negatief? Natuurlijk niet. Soms denk ik dat we positieve verhalen niet meer willen lezen. Ze verkopen minder goed, je vergeet ze sneller en wat moet je er verder mee? Leraren durven bijna niet meer trots te zijn op wat ze doen. Gelukkig zit mijn dochter op een school waar ik de teamspirit van het onderwijsteam elke dag voel. “De winkel van Sinkel” verder lezen

Pilottoets taal en rekenen voor leraren geslaagd

Omdat taal- en rekentoetsen in alle lagen van onderwijs op z’n minst politiek gevoelig liggen, moesten we even wachten met het publiceren van deze blogpost over de pilot en onze ervaringen.

Aanleiding:
Vorig jaar was er in de kamer en in onderwijsland heel veel te doen over de taal en rekentoetsen in po, vo en mbo. Daarbij is ook regelmatig de kwaliteit van leraren die taal en rekenlessen gaven ter sprake geweest en is de vraag gesteld of leraren zelf die toetsen met goed gevolg zouden kunnen maken.

In december 2015 werd een aantal van ons benaderd of we wilden deelnemen aan een pilot rond taal- en rekentoetsing voor docenten.
Juist omdat de onderwijswijven in alle onderwijssoorten maar ook in alle bestuurlijke lagen vertegenwoordigd zijn, waren wij een ideale pilot groep.
Waarschijnlijk (maar dat is bij ons niet bekend vanwege de geheimhoudingsclausule) is er ook een groep heren benaderd.


Doel van de pilot was om te toetsen of mensen die NU werkzaam zijn in onderwijs en bevoegd zijn om dat onderwijs te verzorgen, zonder problemen een taal- en rekentoets op niveau 3F konden maken.
Voor de rekentoets werd Karin den Heijer benaderd om de toets te beoordelen. Ook was zij verantwoordelijk voor het houden van toezicht tijdens de toetsen die tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst (20 februari) afgenomen is.

We zijn hopelijk geslaagd voor de toetsen, want vandaag ontvangen we (eindelijk) het certificaat van deelname.
Juist omdat wij geloven in het principe van Practice what you preach, zullen wij het advies om deze toets deel uit te laten maken van inschrijving in het lerarenregister, onderschrijven.
Ondanks het feit dat sommigen van ons geen voorstander zijn van het register, is de kwaliteit van leraren belangrijker dan onze persoonlijke voorkeuren.

Samen met Annet Kil en Karin den Heijer wordt nu gewerkt aan een positief advies om deze toets samen te laten vallen met de (verwachte) verplichte registratie in het lerarenregister. Toelating tot het register zal dus gekoppeld zijn aan een positieve uitslag van een taal- en rekentoets.

Wordt vervolgd….

NANOOT: ik plaats de bedachte afbeelding niet….maar hou het netjes. “Pilottoets taal en rekenen voor leraren geslaagd” verder lezen

Open brief….laat gerust een reactie achter!

Onderstaande stuk is een samenwerking tussen Jet Houwers en Rhea Flohr. Ze hebben dit geformuleerd naar aanleiding van het bezoek aan #BETT2016 en vragen zich af…..hoe nu verder….denk je mee?

Beste lezer,

Op 20 en 21 januari 2016 vertrokken landelijk geïnteresseerde docenten uit het PO/VO/MBO/HBO naar London, UK, waar de grootste onderwijs-technologische beurs plaatsvond BETT genaamd.

We reisden samen af met een groep van 20 Nederlandse docenten (maar er waren er veel en veel meer!) al dan niet met vooraf opgestelde doelen. “Open brief….laat gerust een reactie achter!” verder lezen